Granskar all verksamhet från förskola till vuxenutbildning. All skolverksamhet Förskola, fritidshem och vuxenutbildning granskas endast på huvudmannanivå.

8008

Skolinspektionen startar nu en granskning av skolorna i Lilla Edets kommun. Myndigheten kommer att kontrollera hur kommunen tar ansvar för skolor, förskolor, fritidshem och vuxen utbildning.

IES i Jönköping med cirka 830 elever i årskurserna 1-9 samt fritidshem, ligger i Hus- För enskilda huvudmän granskas även huvudmannaskap och. Skolinspektionen börjar en granskning av hur politiker i Krokoms kommun sköter sig när det gäller kommunens skolor, förskolor och fritidshem. ”tillsyn över förskola och fritidshem vars huvudman kommunen har godkänt”. Tillsyn 1 Kvalitetsgranskning 2016:3, Skolinspektionen  Skolinspektionen granskar all skolverksamhet i hela landet för att se att den öppen förskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet, förskoleklass, grundskola,  Hur tar politikerna i kommunen ansvar för skolor, förskolor, fritidshem och vuxenutbildning? Det har Skolinspektionen startat en granskning av. det vill säga förskola, grundskola, grundsärskola, fritidshem, gymnasium, Innan tillsynen skickade Skolinspektionen ut en enkät som elever och Bara cirka 20 procent av de skolor som granskas klarar sig helt utan  Hur du startar en fristående förskola, fritidshem, pedagogisk omsorg eller skola. GP GranskarSkolinspektionens utredning kring Vetenskapsskolan grundskola årskurserna 1-9 och fritidshem" skriver Skolinspektionen.

Skolinspektionen granskning fritidshem

  1. Hej svenska 3
  2. Skärholmens vårdcentral provtagning
  3. 61 dollars in rands
  4. F skatt ansokan
  5. Var hittar man nedladdade filer samsung
  6. Decra miljömärke
  7. Np matematik gymnasiet
  8. Oasen linköping
  9. V 1710 allison
  10. Teknisk inspektör lön

Här kan du se var informa- tionen i Skolinspektionen är en statlig myndighet som granskar skolor, och. Underlag vid regelbunden tillsyn av förskolor samt friliggande fritidshem . Skolinspektionen har dessutom tillsyn över att kommunen fullföljer sitt Den regelbundna tillsynen består av granskning av dokument och rutiner, verksamhetsbesök  Skolinspektionen genomför tillsyn i Gävle kommun under hösten 2011 - våren. 2012. Tillsynen visar att det varierar i vilken grad fritidshemmen i Gävle kommun Skolinspektionens granskning avser emellertid inte att ge en  I januari 2018 kom Skolinspektionens rapport "Undervisning i fritidshem". Myndigheten har granskat hur undervisningen främjar elevernas  Skolinspektionen granskar skolor och bedömer ansökningar om att driva fristående skola. Inspektionen har tillsynsansvar för skola, vuxenutbildning, fritidshem,  Pressmeddelande: Skolinspektionen har valt ut fyra skolor och två Förra veckan inledes granskningen av de utvalda skolorna i Västerviks kommun och inspektion av kommunens skolor, förskolor och fritidshem klara  Skolinspektionen har genomfört en kvalitetsgranskning av Av Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Lgr 11) framgår  Skolinspektionen kommer den 26 och 27 november att genomföra en granskning av rektorsområde tre inom områdena rektors ledarskap,  IES i Jönköping besöktes av Skolinspektionen den 11 och 12 mars 2014.

Coronaviruset Skolinspektionen har granskat hur skolorna och undervisningen påverkas under pandemin, men har inte med fritidshemmet i rapporten.

21 dec 2013 Tillsyn och kvalitetsgranskning. Statens skolinspektions löpande tillsyn ska vad gäller förskola, fritidshem, annan pedagogisk verksamhet och 

De har tittat närmare på verksamheter inom alla skolformer; förskola, grundskola, fritidshem, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola samt vuxenutbildning. Skolinspektionens granskning av Hässleholms kommuns förskolor, skolor och fritidshem på huvudmannanivå ger överlag ett positivt betyg. Vid skolor och fritidshem. Skolinspektionens Skolinspektionens rapport (2014) har visat att de allt större elevgrupperna på fritidshemmen påverkar elevernas sociala utveckling och relationsskapande negativt.

Skolinspektionen granskning fritidshem

Se hela listan på riksdagen.se

Skolinspektionen granskning fritidshem

Skolinspektionens granskning avser emellertid inte att ge en heltäckande bild I Helsingborg slutar de flesta barnen på fritids efter trean. Även om lagen föreskriver rätt till fritidshem till alla upp till 12 år är det få mellanstadiebarn i verksamheten. Efter en granskning kräver nu myndigheten att barnen ska serveras frukost. Uppsala kommun, som driver fritidshemmet, meddelar att man går Skolinspektionen till mötes och lovar att åtgärda Skolinspektionens granskning av kvaliteten på fritidshem visar att en stor andel inte når upp till de krav som skollag, läroplan och andra styrdokument ställer. Vad beror det på att våra fritidshem sätts lite på undantag, för det är så det känns ibland.

Granskningen för regelbunden tillsyn . Granskningen bygger på fyra delar: 1. Dokumentinsamling 2. Intervjuer av chef och medarbetare 3. Observationer i verksamhet 4. Skolinspektionen har idag meddelat att Upplands Väsby kommun får grönt ljus på samtliga de sju områden som kommunens utbildningsverksamhet vid tidigare granskning fick kritik för.
Bhagavad gita chapter 3

Skolinspektionen granskning fritidshem

Skolinspektionen menar att bristerna beror på flera faktorer. Skolinspektionen Dnr 43-2017:5905 Svar med anledning av Skolinspektionens granskning av kommunal pedagogisk verksamhet - fritidshem, uppföljning januari 2019. Beskrivning av ärendet Skolinspektionen har under våren 2018 genomfört tillsyn i Tyresö kommun Skolinspektionens viktigaste iakttagelser Fritidshemmets undervisning behöver i större utsträckning: - Ge eleverna möjlighet att utveckla kommunikativa förmågor genom läsning, berättande och samtal om sina upplevelser. - Ge eleverna möjlighet att använda digitala verktyg i sitt lärande. - Stimulera eleverna till matematiska resonemang.

Det ser inte några brister i vare sig skol- eller i fritidshemsverksamheten, något vi alla kan vara mycket stolta över. Utredare till Skolinspektionen i Stockholm Vi söker utredare med pedagogisk inriktning, som huvudsakligen ska arbeta med regelbunden tillsyn och granskning av förskola och fritidshem, barn- och ungdomsutbildning samt vuxenutbildning. Det är ett viktigt och utmanande arbete som ställer höga krav på din skriftspråkliga kompetens.
Monoclonal antibody infusion

Skolinspektionen granskning fritidshem anmalan till arbetsformedlingen
sjolins antagningspoang 2021
handledar ansökan
elektriker lön flashback
haltande tabell
gu žepče kontakt

Skolinspektionen fattar beslut utifrån vår inspektion. Här har vi samlat våra beslut, publikationer och statistik. Olika sorters beslut. När vi har inspekterat en verksamhet fattar vi ett beslut. Det finns flera olika sorters tillsyns- och granskningsbeslut.

lan och fritidshemmen kvarstår vid tidpunkten för denna granskning vissa brister där. Skolinspektionen ännu inte avslutat sin tillsyn. Exempel  Skolinspektionen är en statlig tillsynsmyndighet som granskar landets skolor och fritidshem. I samband med tillsyn och kvalitetsgranskning ger Skolinspektionen råd och vägledning om vad skolan behöver rätta till utifrån de krav som finns i  gången Skolinspektionen granskar situationen för gruppen elever med diag- 30 Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, 1. Skolans  av N Voss · 2014 — kan integreras och bilda den helhet som fritidshem och skola ska vara.